cheap jerseys cheap nfl authentic jerseys cheap nba jersey custom nfl jerseys cheap cheap authentic nfl jerseys cheap reversible basketball jerseys cheap baseball jerseys mlb jerseys cheap nfl jerseys for cheap authentic soccer jerseys cheap

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Opus Clinics site

Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Opus Clinics, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Opus Clinics. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo's die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Opus Clinics.

Geen garantie of aansprakelijkheid
Opus Clinics heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Opus Clinics is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Opus Clinics verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties
Opus Clinics wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door Opus Clinics materiaal te sturen geeft u aan Opus Clinics het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Opus Clinics ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Opus Clinics heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opus Clinics houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen
Het staat Opus Clinics vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Opus Clinics, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Disclaimer-EN

The Opus Clinics makes every effort to ensure that the information in this site is up to date and accurate. However all items are subject to change in light of new clinical evidence and research.

The Opus Clinics site cannot provide specific information or diagnosis to individuals about their condition or treatment. The Opus Clinics site can only give general information and is not intended to replace a person to person consultation.

Medical diagnosis, surgeries and treatments take place at the Opus Clinics after a person to person consultation with the patient and the doctor.

The Opus Clinics has taken measures to secure this site for patient confidentiality. However, with today's rapidly accelerating technology, hackers -as with every Internet site- are always a threat. Confidential information could be sent by post or by fax.

Pictures of our patients are never published without written consent. If so desired, pictures are protected against duplication on the World Wide Web.

Many before and after photographs come from unprotected sources, floating on the www. These pictures you may also find on other sites. They will give information on the result that could be obtained, also in the Opus Clinics

Wherever applicable we have indicated the type of treatment we would suggest in order to achieve the relevant result in the Opus Clinics. This will enable you to then refer to the relevant written sections for the details in general terms of indications, treatment, recovery, complications and social impact. For your individual situation professional consultation remains paramount under all circumstances

Surgical and cosmetic results can never be guaranteed, since every

BODY is different. Booking procedure is by a non-refundable deposit..500 Euro or 10% of total amount.Fee Guidelines

The initial surgical consultation fee is £250 and includes all further pre-operative consultations. The consultation fee is payable at the time of your appointment. Or Pre paid beforehand online paylink.

Following your consultation you will receive a quote for the total cost of the procedure. This figure will include fees for the surgeon, the anaesthetist, hospital facility and ongoing follow-up care.

If pre or post-surgery diagnostic tests are required (including x-rays, scans, histology or blood tests), these tests will be charged separately.

To confirm a date for surgery we require a £500 non refundable deposit. Payment in full will be due two weeks prior to your surgical date. In case of dispute Opus Clinic resolution centre will be judging on the final outcome.

 

Privacy Policy GDPR compliance 25 May 2018